Menu
0
Trang chủ » Thông báo » GIÁ GAS THÁNG 04/2022

GIÁ GAS THÁNG 04/2022

Thông báo

Công ty TNHH TM DV Đại Minh Quang
Công ty Cổ phần Khí đốt Mỹ Quang

Trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng Giá LPG chai tháng 02/2022 điều chỉnh TĂNG so với tháng 03/2022 như sau:

1. Thương hiệu Saigonpetro (SP):
– Bình 12kg tăng: 14.000 đồng/bình
– Bình 45kg tăng: 52.500.000 đồng/bình
2. Thương hiệu Totalgaz:
– Bình 12kg tăng: 14.000 đồng/bình
– Bình 45kg tăng: 52.500 đồng/bình
3. Thương hiệu Elfgaz:
– Bình 06kg tăng: 7.000 đồng/bình
– Bình 12.5kg tăng: 14.500 đồng/bình
– Bình 39kg tăng: 45.000 đồng/bình
4. Thương hiệu Petrolimex:
– Bình 12kg: 14.000 đồng/bình
– Bình 48kg: 56.000 đồng/bình
5. Thương hiệu Gia đình gas:
– Bình 12kg tăng: 14.000 đồng/bình
– Bình 45kg tăng: 52.500 đồng/bình
6. Thương hiệu Thủ Đức gas
– Bình 6kg tăng: 7.000 đồng/bình
– Bình 12kg tăng: 14.000 đồng/bình
– Bình 45kg tăng: 52.500 đồng/bình
7. Thương hiệu VT gas
– Bình 12kg tăng: 14.000 đồng/bình
– Bình 45kg tăng: 52.500 đồng/bình
8. Thương hiệu MT gas
– Bình 12kg tăng: 14.000 đồng/bình
– Bình 45kg tăng: 52.500 đồng/bình

Trân trọng !