Menu
0
Trang chủ » Tin tức » Thông báo » Giá gas Tháng 06/2018

Giá gas Tháng 06/2018

Thông báo, Tin tức

Tổng Đại Lý Đại Minh Quang (Quang Minh, Mỹ Quang) trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng:
Giá Lpg chai tháng 06/2018 điều chỉnh TĂNG so với tháng 05/2018 như sau:
1. Thương hiệu Saigonpetro:
– Bình 12kg: 18.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 67.000 đồng/bình
2. Thương hiệu Totalgaz:
– Bình 12kg: 18.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 67.000 đồng/bình
3. Thương hiệu Elfgaz:
– Bình 6kg: 9.000 đồng/bình
– Bình 12.5kg: 19.000 đồng/bình
– Bình 39kg: 58.500/bình
4. Thương hiệu Petrolimex:
– Bình 9kg: 13.500 đồng/kg
– Bình 12kg: 18.000 đồng/bình
– Bình 48kg: 72.000/bình
5. Thương hiệu Gia đình gas:
– Bình 12kg:18.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 67.000 đồng/bình
6. Nhãn hiệuThương hiệu Siamgas:
– Bình 12kg: 18.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 67.000 đồng/bình
7. Thương hiệu Thủ Đức gas
– Bình 6kg: 9.000 đồng/bình
– Bình 12kg: 18.000 đồng/bình
– Bình 45kg: 67.000 đồng/bình
Trân trọng!