Menu
0
Trang chủ » Thông báo » THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Thông báo

Áp dụng giá ngày 01.06.2016 cho số lượng các loại chai quý khách mua từ ngày 27.05.2016 (bao giá từ ngày 27.05.2016). Trân trọng

Nghị định 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 có hiệu lực kể từ ngày 15/05/2016 về kinh doanh LPG thay thế cho nghị định 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009.

Thông tư hướng dẫn 03/2016/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của chính phủ về kinh doanh khí